Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa
Suosittu

Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

Johanna Heikka, Elina Fonsén, Janniina Vlasov, Jonna Kangas , Suomen varhaiskasvatus ry. (Ed.)

Elämäntaito & käytännön oppaat

ePUB

803,9 KB

DRM: DRM-kopiosuojaus

ISBN-13: 9789528020721

Kustantaja: Books on Demand

Julkaistu: 28.02.2020

Kieli: suomi

Arvostelu::
100%
28,99 €

sis. alv.

Heti ladattavissa

Ota huomioon, että tätä e-kirjaa ei ole mahdollista lukea Amazon Kindle -lukulaitteella, vaan ainoastaan laitteilla, joiden software mahdollistaa ePub-tiedostojen avaamisen ja lukemisen. Lisätietoja

Lukeaksesi tämän DRM-kopiosuojatun e-kirjan, sinulla tulee olla Adobe ID ja käytössäsi lukusovellus, joka tukee Adobe DRM-suojausta. Lisätietoja

Julkaise oma kirjasi!

Julkaise oma kirjasi BoD:n kautta painettuna kirjana ja e-kirjana.

Lue lisää
Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa -kirja avaa suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogisia käytäntöjä
lasten osallisuuden näkökulmasta.

Kirjan artikkelit tarkastelevat osallisuutta varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan eri näkökulmista. Kirja on kokoelma artikkeleita, joita yhdistää pyrkimys varhaiskasvatuskulttuuriin, jossa oppiminen nähdään vuorovaikutteiseksi ja aktiiviseksi toiminnaksi.

Kirja ohjaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä ottamaan lasten osallisuuden osaksi toimintaperiaatteitaan. Kirjan artikkelit auttavat kehittämään pedagogiikkaa niin, että lasten mahdollisuudet osallisuuteen niin oppimisessa, kuin vuorovaikutuksessa ja arjen rutiininomaisissa toiminnoissa lisääntyvät. Osallisuustutkimuksen ja käytäntöjen kehittämiseen
liittyvien esimerkkien avulla varhaiskasvatuksen työntekijät voivat vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintatapoja, joissa lapsi nähdään osaavana ja taitavana toimijana, joka aktiivisesti tulkitsee ja vaikuttaa ympäröivään yhteisöön, päiväkotiin ja päiväkotiryhmään.
Johanna Heikka

Johanna Heikka

Johanna Heikka, KT, Ph.D. VO, LO työskentelee Itä-Suomen yliopistossa yliopistonlehtorina. Johtajuus, lapsihavainnointi ja arviointi ovat hänelle läheisiä tutkimusteemoja. Heikka on työskennellyt ennen nykyistä tehtäväänsä moninaisissa varhaiskasvatuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Hän on toiminut Suomen varhaiskasvatus ry:n hallituksessa noin kymmenen vuoden ajan, josta osan yhdistyksen puheenjohtajana. Heikka on Journal of Early Childhood Education Research tiedelehden päätoimittaja.

Elina Fonsén

Elina Fonsén

Elina Fonsén, KT, työskentelee Helsingin yliopistolla yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusalueensa liittyvät varhaiskasvatuksen pedagogiikan laatuun ja johtajuuteen. Fonsén on varhaiskasvatuksen johtamisen dosentti ja hän on toiminut myös Suomen varhaiskasvatus ry:n puheenjohtajana vuodesta 2014. Varhaiskasvatuksen laatu, johtaminen ja kehittämisprojektit olivat keskiössä myös hänen työskennellessään aiemmin Tampereen yliopistolla. Työuransa Fonsén on aloittanut lastentarhanopettajana.

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov (ent. Elo), KT, VO, työskentelee arviointiasiantuntijana Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (KARVI) Hän on väitellyt vertailevasta tutkimuksesta varhaiskasvatuksesta, sen laadusta ja yhteiskunnallisista kytköksistä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvät näkökulmat ja varhaiskasvatuksen laatu.

Jonna Kangas

Jonna Kangas

Jonna Kangas (ent. Leinonen), KT, VO, on Helsinking yliopiston varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina toimiva osallisuustutkija, joka on väitöskirjatutkimuksessaan mallintanut osallisuuden kehittämistä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Kangas on työskennellyt lastentarhanopettajana ja osallistunut osallisuuden kehittämiseen päiväkodeissa, tutkimushanke VKK-Metrossa ja opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa. Kangas toimii Suomen varhaiskasvatus ry:n hallituksen sihteerinä.

Suomen varhaiskasvatus ry.

Suomen varhaiskasvatus ry. (Ed.)

Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -teoksen julkaisija on Suomen Varhaiskasvatus ry, joka on riippumaton yhdistys. Yhdistyksen toimintaa on aiemmin Suomessa toteuttanut FACEI (Finland Association for Childhood Education International), joka oli maailman vanhimman kansainvälisen kasvatusalan järjestön ACEI:n (Association for Childhood Education International) alainen. Suomen Varhaiskasvatus ry jatkoi vuonna 2002 lakkautetun FACEIn toimintaa itsenäisenä yhdistyksenä.

Yhdistyksen päätarkoituksena on lasten suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen ja se pyrkii edistämään lasten oikeuksia, kasvatusta ja hyvinvointia kotona, päivähoidossa, koulussa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Pyrkimyksenä on niin ikään edistää lasten kanssa työskentelevien yksilöiden ja ryhmien välistä yhteistyötä, ja tukea kasvattajien työtä sekä heidän ammatillista kasvuaan. Toiminnassaan Suomen Varhaiskasvatus ry kiinnittää huomiota lasten tarpeiden huomioimiseen ja oikeuksien toteutumiseen sekä pyrkii edistämään lasten asemaa yhteiskunnassa.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on tukea tutkijoiden, kouluttajien sekä käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekevien välistä vuorovaikutusta em. tavoitteiden toteutumiseksi. Näitä päämääriä toteutetaan konferensseilla, seminaareilla, koulutuksella, tiedotuksella, julkaisutoiminnalla ja vuosittain ulkomaille suuntautuvalla opintomatkalla, jolla tutustutaan eri maiden varhaiskasvatukseen ja sen koulutukseen.

Yhdistyksen julkaisut toteutetaan talkooperiaatteella ja kirjoittajat työskentelevät palkkiotta. Julkaisujen tuotot ohjataan tukemaan Suomen Varhaiskasvatus ry:n toimintaa lapsen ja varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen aseman edistämisessä, sekä ennenkaikkea turvaamaan JECER tiedelehden ilmestyminen osana kansallista ja kansainvälistä Open Access julkaisujen joukkoa.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki varhaiskasvatuksesta sekä lasten asemasta yhteiskunnassa kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt. Lisätietoja yhdistyksen sivuilta http://eceaf.org/. Myös yhdistyksen ajankohtaisiin asioihin kantaaottavat facebook-sivut ovat saavuttaneet laajan lukijakunnan. Yhdistys kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista ja järjestää jäsenilleen opintomatkoja ja seminaareja. Yhdistys julkaisee myös tieteellistä kotimaiselle ja kansainväliselle lukija- ja kirjoittajakunnalle suunnattua verkkolehteä JECER (Journal of Early Childhood Education Research), joka on luettavissa jecer.org.

Kirjasta ei ole ilmestynyt lehdistöarvosteluja.

Kirjoita oma arvostelu
Kirjaudu sisään täällä kirjoittaaksesi arvostelun.
Search engine powered by ElasticSuite