Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot (24.4.2018) (Peruutusoikeus katso § 6 ja § 7)

§ 1 Sopimuksen solmiminen

 1. Asiakkaan ja Books on Demand GmbH:n, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, (jäljempänä ”BoD”) välinen, näiden yleisten sopimusehtojen mukainen sopimus syntyy, kun asiakas lähettää BoD:lle verkkosivuston lomakkeelle syöttämänsä tilauksen joko napsauttamalla hiirellä tai kuittaamalla Enter-näppäimellä kohtaa ”Osta”. Tämä on sitova tarjous sopimuksen solmimiseksi. BoD hyväksyy tämän asiakkaan tarjouksen toimittamalla tilauksen kohtuullisen ajan kuluessa.
 2. BoD pidättää itsellään oikeuden tarjouksen hyväksymisestä erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa verkkosivustolla esiintyy kirjoitus-, paino- tai laskuvirheitä ja asiakas on tehnyt tilauksensa näiden tietojen perusteella.
 3. BoD:n ja asiakkaan välisessä liikesuhteessa noudatetaan seuraavassa esitettyjä yleisiä sopimusehtoja. BoD ei hyväksy asiakkaan asettamia ja näistä poikkeavia ehtoja, paitsi jos BoD on hyväksynyt niiden voimassaolon.
 4. Sopimuskieli on suomen kieli. Emme tallenna sopimustekstiä (sis. sopimusehdot sekä asiakkaan yksilölliset tilaustiedot), joten asiakas ei voi lukea tekstiä sopimuksen solmimisen jälkeen.

§ 2 Tuotteiden luovuttaminen

 1. Tuotteiden luovuttaminen tapahtuu toimittamalla tilaus asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Mahdolliset lähetyskulut esitetään asiakkaalle jo tilaussivustolla ennen tilauksen lähettämistä.
 2. Jos tilaus toimitetaan ulkomaille, vastaa asiakas tilaukseen mahdollisesti tulevista veroista ja tulleista. BoD noudattaa verkkosivustolla ilmoitettuja toimitusaikoja.
 3. BoD:lla on oikeus toimittaa tilaus osissa. Asiakas ei vastaa tässä tapauksessa syntyneistä lisäkuluista.

§ 3 Hinnat, maksuehdot, omistusoikeus

 1. Kaikki BoD:n verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät lain mukaisen arvonlisäveron.
 2. Asiakas voi valita tilaustapahtuman puitteissa hänelle tarjotuista maksutavoista haluamansa. Jos asiakas valitsee hänelle tarjotun suoraveloituksen, on hänen hyväksyttävä tämä SEPA-suoraveloitus ja huolehdittava siitä, että veloituksen tapahtuessa pankkitilillä on riittävästi katetta. Jos maksu tapahtuu suoraveloituksena, saa asiakas sähköpostilla lähetetyssä laskussa tiedonannon (prenotification) pankkitilin tulevasta veloituksesta. Tiedonannon ja veloituksen välillä on yksi pankkipäivä. Lähettämällä tilauksen asiakas antaa pankille peruuttamattomasti valtuudet ilmoittaa BoD:lle nimensä ja sillä hetkellä voimassa olevan osoitteensa sitä varten, että suoraveloitusta ei voitu tehdä. Jos suoraveloitusta ei voitu tehdä, tulee asiakkaan maksaa tästä mahdollisesti aiheutuneet kulut, jotka pankki veloittaa BoD:lta.
 3. Toimitetut tuotteet ovat BoD:n omaisuutta siihen saakka, kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu.

§ 4 Takuu ja vastuu

 1. Mikäli toisin ei ole säädetty, on asiakkaalla oikeus seuraaviin, kohtien 2-4 lakisääteisiin takuuvaatimuksiin.
 2. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Poikkeuksena tästä ovat asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat kuolemantuottamukseen, ruumiinvamman tuottamiseen, terveyden vaarantamiseen tai oleellisen sopimusvelvoitteen (perusvelvoitteen) rikkomiseen sekä vastuu muista vahingoista, jotka perustuvat BoD:n, sen laillisen edustajan tai avustajan aiheuttamiin tahallisiin tai törkeisiin velvoiterikkomuksiin. Oleellisia sopimusvelvoitteita ovat sellaiset velvoitteet, joiden täyttäminen on välttämätöntä, jotta sopimuksen tavoite voidaan saavuttaa.
 3. Kun kyseessä on oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkominen, vastaa BoD vain sopimuksessa määritellyistä, odotettavissa olevista vaurioista, mikäli ne aiheutuivat vähäisestä huolimattomuudesta, paitsi jos kyseessä on asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset kuolemantuottamuksesta, ruumiinvamman tuottamisesta tai terveyden vaarantamisesta.
 4. Kohtien 2 ja 3 rajoitukset ovat voimassa myös BoD:n laillisten edustajien ja avustajien hyväksi, jos vaatimukset esitetään suoraan heille. 5. Tuotevastuulain määräykset pysyvät koskemattomina, samoin mahdolliset vaatimukset takuusta, jonka BoD tai kolmas osapuoli on ottanut tuotteen ominaisuuksia varten tai sitä varten, että tuotteen tietty ominaisuus kestää tietyn ajan.
 5. Tuotevastuulain määräykset pysyvät koskemattomina, samoin mahdolliset vaatimukset takuusta, jonka BoD tai kolmas osapuoli on ottanut tuotteen ominaisuuksia varten tai sitä varten, että tuotteen tietty ominaisuus kestää tietyn ajan.

 

§ 5 Tietosuoja

 1. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa hänestä tallennetuista tiedoista sekä oikeus näiden tietojen korjaamiseen, sulkemiseen ja poistamiseen.
 2. Asiakas saa yksityiskohtaista tietoa henkilökohtaisten tietojen tallentamisen määrästä ja tavasta kohdasta ”Tietosuoja" (katso myös verkkosivun alareuna).
 3. Tarkoituksenaan ratkaista sopimussuhteen perustamisesta, toteuttamisesta tai lopettamisesta, BoD määrittelee tai käyttää todennäköisyysarvoja, joiden laskemiseksi kerätään mm. osoitetietoja.

 

§ 6 Peruutusoikeus tavaroiden kohdalla

Sopimuksissa, jotka koskevat tavaroiden toimituksia, asiakkaalla on seuraava peruutusoikeus:

--- Peruutusohjeet ---

Oikeus peruuttaa sopimus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä syytä ilmoittamatta. Peruutuksen määräaika on 14 päivää siitä päivästä lähtien, jolloin sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole lähetyksen kuljettaja, sait tuotteen haltuusi/sai tuotteen haltuunsa, kun tilasit tuotteen tai useamman tuotteen yhtenä tilauksena ja tuote tai tuotteet toimitetaan yhdessä;

 • sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole lähetyksen kuljettaja, sait viimeisen tuotteen haltuusi/sai viimeisen tuotteen haltuunsa, kun tilasit useamman tuotteen yhtenä tilauksena ja tuotteet toimitetaan erikseen;
 • sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole lähetyksen kuljettaja, sait/sai viimeisen osalähetyksen tai viimeisen kappaleen haltuusi/haltuunsa, kun tilasit tuotteen, joka toimitetaan useana osatoimituksena tai kappaleena.

Käyttääksesi peruutusoikeuttasi, sinun täytyy ilmoittaa päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus antamalla siitä meille (Books on Demand GmbH, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki, puh.: +358 9 2516 6349, sähköposti: info@bod.fi) selkeä ilmoitus (esim. postissa lähetetty kirje tai sähköpostiviesti). Halutessasi voit käyttää ilmoituksen tekemiseen oheista peruutuslomakemallia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruutusoikeuden säilymiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä ennen kuin peruutusaika on päättynyt.

Peruutuksen seuraukset

Kun peruutat tämän sopimuksen, on meidän välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua siitä päivästä, kun saimme ilmoituksen tämän sopimuksen perumisesta, maksettava sinulle takaisin kaikki maksut, joita olemme sinulta saaneet, mukaan lukien toimituskulut (poikkeuksena lisäkulut, jotka aiheutuvat siitä, että olet valinnut jonkin meidän tarjoamastamme edullisimmasta normaalista toimitustavasta poikkeavan muun toimitustavan). Takaisinmaksuun käytämme samaa maksutapaa, kuin sinä käytit tehdessäsi maksusiirron, paitsi silloin, jos olemme erikseen sopineet kanssasi jotain muuta; missään tapauksessa emme veloita sinulta maksua tästä takaisinmaksusta.

Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai kunnes olet esittänyt meille todisteen siitä, että olet lähettänyt tuotteet meille takaisin, aina sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Sinun on lähetettävä tuotteet meille takaisin tai luovutettava ne lähetettäväksi välittömästi ja joka tapauksessa neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun ilmoitit tämän sopimuksen purkamisesta. Peruutuksen määräaika säilyy, jos lähetät tuotteen ennen kuin neljäntoista päivän määräaika on kulunut umpeen. Sinä vastaat tuotteiden palautuksesta aiheutuneista kuluista.

Sinun täytyy vastata tuotteen mahdollisesta arvonalenemisesta vain silloin, jos arvonaleneminen johtuu muusta käytöstä, kuin siitä, joka on ollut tarpeellista tuotteen laadun, ominaisuuksien ja toiminnan testaamiseksi.

Malliperuutuslomake

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille osoitteeseen)

 • Books on Demand GmbH, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki, sähköposti: info@bod.fi:
 • Täten peruutan/peruutamme (*) kanssanne solmitun sopimuksen liittyen seuraavien tuotteiden ostoon (*) / palveluiden tilaukseen (*):
 • Tilauispäivä (*) / saapumispäivä (*)
 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan osoite
 • Asiakkaan allekirjoitus (vain paperiversiossa):
 • Päivämäärä

(*) Yliviivaa sopimaton.

 

§ 7 Peruutusoikeus tiedostojen lataamisen kohdalla

Sopimuksissa, jotka koskevat tiedostojen latausten toimituksia (ei fyysisellä tietovälineellä olevia digitaalisia sisältöjä), asiakkaalla on seuraava peruutusoikeus:

--- Peruutusohjeet ---

Oikeus peruuttaa sopimus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä syytä ilmoittamatta. Peruutuksen määräaika on 14 päivää sopimuksen solmimispäivämäärästä alkaen. Käyttääksesi peruutusoikeuttasi, sinun täytyy ilmoittaa päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus antamalla siitä meille (Books on Demand GmbH, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki, puh.: +358 9 2516 6349, sähköposti: info@bod.fi) selkeä ilmoitus (esim. postissa lähetetty kirje tai sähköpostiviesti). Halutessasi voit käyttää ilmoituksen tekemiseen oheista peruutuslomakemallia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Peruutusoikeuden säilymiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä ennen kuin peruutusaika on päättynyt.

Peruutuksen seuraukset

Kun peruutat tämän sopimuksen, on meidän välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua siitä päivästä, kun saimme ilmoituksen tämän sopimuksen perumisesta, maksettava sinulle takaisin kaikki maksut, joita olemme sinulta saaneet, mukaan lukien toimituskulut (poikkeuksena lisäkulut, jotka aiheutuvat siitä, että olet valinnut jonkin meidän tarjoamastamme edullisimmasta normaalista toimitustavasta poikkeavan muun toimitustavan). Takaisinmaksuun käytämme samaa maksutapaa, kuin sinä käytit tehdessäsi maksusiirron, paitsi silloin, jos olemme erikseen sopineet kanssasi jotain muuta; missään tapauksessa emme veloita sinulta maksua tästä takaisinmaksusta.

Malliperuutuslomake

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille osoitteeseen)

 • Books on Demand GmbH, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki, sähköposti: info@bod.fi:
 • Täten peruutan/peruutamme (*) kanssanne solmitun sopimuksen liittyen seuraavien tuotteiden ostoon (*) / palveluiden tilaukseen (*):
 • Tilauispäivä (*) /saapumispäivä (*)
 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan osoite
 • Asiakkaan allekirjoitus (vain paperiversiossa):
 • Päivämäärä

(*) Yliviivaa sopimaton.

 

§ 8 Muuta

 1. Sovellamme Saksan lakia. Kansainvälistä kauppaoikeutta ei sovelleta. Tämä ei vaikuta sen valtion pakottaviin säännöksiin, jossa asiakkaalla on asuinpaikka. BoD ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajariitalautakunnassa.
 2. Tuomioistuin on Hampurissa, mikäli asiakas on liikkeenharjoittaja.
Search engine powered by ElasticSuite