Kirjautuminen ja rekisteröityminen

Kirjautuminen ja rekisteröityminen

Jotta voit ostaa kirjoja ja e-kirjoja BoD-kirjakaupasta, tarvitset käyttäjätilin. Voit avata uuden käyttäjätilin sivulla ”Kirjautuminen ja rekisteröityminen”. 

Valitsemasi salasanan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • vähintään 8/enintään 16 merkkiä
  • vähintään yksi iso kirjain
  • vähintään yksi pieni kirjain
  • vähintään yksi numero
  • vähintään yksi erikoismerkki

Voit valita seuraavista erikoismerkeistä:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Kirjautuminen myBoD-käyttäjätunnuksilla

Mikäli sinulla on jo myBoD-käyttäjätunnukset, voit käyttää kirjakauppaan kirjautumiseen myös niitä. Jos sinulla ei ole myBoD-käyttäjätunnuksia tai et halua käyttää niitä BoD-kirjakauppaa varten, voit tietenkin rekisteröityä kirjakauppaan myös uusilla, eri tunnuksilla kuin myBoD:hen. Mikäli kirjaudut kirjakauppaan myBoD-tunnuksillasi, näytetään sinulle myBoD-käyttäjätiliin liittyvät tietosi. Sen jälkeen sinua pyydetään hyväksymään kirjakaupan käyttöehdot, jotta voit käyttää kirjakauppaa.

Salasanan unohtaminen

Mikäli olet unohtanut salasanasi kirjakauppaan, klikkaa vastaavaa linkkiä sivulla ”Kirjautuminen ja rekisteröityminen”.

Mikäli muutat myBoD-kirjautumistietojasi myBoD-käyttäjätililläsi tai kirjakaupassa (sähköposti tai salasana), koskevat muutokset automaattisesti molempia alueita. Tämä ei kuitenkaan koske osoitetietojasi, jos muutat ne vain jommallakummalla alueella.

Search engine powered by ElasticSuite