Aika-avaruus

Aika-avaruus

Rannaton virta äärettömässä meressä

Kalevi Mäkinen

Historia, uskonto & humanistiset tieteet

Pehmeäkantinen

172 sivua

ISBN-13: 9789522869005

Kustantaja: Books on Demand

Julkaistu: 12.05.2014

Kieli: suomi

Värillinen sisältö: Kyllä

Arvostelu::
0%
39,90 €

sis. alv. / Toimituskulut

Julkaise oma kirjasi!

Julkaise oma kirjasi BoD:n kautta painettuna kirjana ja e-kirjana.

Lue lisää
Kirjassa tarkastellaan universumin tilaa ennen ja jälkeen ”alkuräjähdyksen” käyttäen tässä teoksessa ajalle kehitettyä mallia, jossa aikakoordinaatti on kiertynyt pieneksi nopeutta vastaan kohtisuoraksi silmukaksi.

Sähkömagneettisen säteilyn ja hiukkasten nopeus neljässä ulottuvuudessa oletetaan aina yhtä suureksi kuin c eli valon nopeus tyhjiössä. Näistä alkuehdoista lähtien Albert Einsteinin erikoisen suhteellisuusteorian kaavat johdetaan ehkä yksinkertaisemmin kuin koskaan.

Elektronin magneettinen momentti ja gyromagneettinen suhde lasketaan hyvällä
tarkkuudella.

Lorentzin kontraktio asetetaan osittain kyseen alaiseksi ja ensimmäinen suora mittaus antoi myös sille suhteellisuusteorian ennustetta pienemmän arvon.

Protonille ja neutronille esitetään sähkömagneettinen malli. Tarkasteluissa ei silti unohdeta kvarkkimalleja. Protonille laskettu halkaisija täsmää paremmin uusien, huomattavasti tarkempien mittaustulosten kanssa kuin vanhan, liian suureksi osoittautuneen arvon kanssa.

Materia-aaltoja ja aalto-hiukkasdualismia havainnollistetaan ajan mallin avulla ja selitetään, miksi niiden aallonpituus lähestyy vain näennäisesti ääretöntä nopeuden pienentyessä kohti nollaa.

Ronald Reaganin ajamaa avaruuspuolustusjärjestelmää, jota vastustajat pilkkasivat Tähtien sodaksi, tarkastellaan ja todetaan se ehkä sittenkin mahdolliseksi.

Fission ja fuusion taustaa kuvataan ja esitellään helppotajuisessa muodossa fissio-, vety- ja antimateriapommin periaatteet. Rauhanomaisena sovelluksena tutkitaan fuusiovoimalaa ja ehdotetaan uutta Ranskaan rakenteilla olevasta Tokamak-reaktorista täysin poikkeavaa toimintaperiaatetta.

Vesi-, tuuli- ja aurinkoenergian tuotantotapoja esitellään ja vertaillaan niiden hyviä ja huonoja puolia.

Painottomaan tilaan liittyviä väärinkäsityksiä oikaistaan ja spekuloidaan tulevaisuuden tietoliikenteen eksoottisella luonteella.

Mustien aukkojen olemusta pohditaan ja johdetaan niille säde, joka on vain puolet vakiintuneesta Schwartzildin säteestä.

Olemmeko tähtien lapsia? Vaihtoehtoja etsitään ja tarkastellaan galaksien kiertoliikettä ja yllättäen yleisiksi osoittautuneita yksinäisiä planeettoja.

Universumin kokonaisenergia saattaa olla nolla. Tähän liittyen asetetaan vastakkain massa- ja gravitaatioenergia.

Lukijalle mahdollisesti oudoista käsitteistä löytyvät lyhyet selitykset aakkosjärjestyksessä kirjallisuuden ja lähdeviitteiden edeltä.


Formulas of special relativity theory are derived perhaps more simply than ever using two simple hypotheses: (1) time is small loop that is perpendicular to the three-dimensional speed and (2) the four-dimensional velocity of particles and light is always c, the vacuum speed of light.

Schwartzild radius, Lorentz contraction, Heisenberg´s uncertainty principle etc. has been shown to be incorrect, or at least suspicious.

Writer, Lic. Phil. Kalevi Mäkinen has been studied at Wihuri Physical Laboratory, University of Turku, Finland. He had specialized in Electron Microscopy of Metals.
Kalevi Mäkinen

Kalevi Mäkinen

Kalevi Mäkinen syntyi Ikaalisissa vuonna 1945, missä hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1965 Ikaalisten lukiosta ja aloitti samana vuonna opinnot Turun yliopistossa pääaineena fysiikka, sivuaineina matematiikka ja kemia. Filosofian kandidaatiksi valmistuttuaan Mäkinen opiskeli ja teki tutkimustyötä Wihurin fysiikantutkimuslaitoksella metallien elektronimikroskopiaan erikoistuneessa tutkimusryhmässä sekä ohjasi assistenttina opiskelijoiden harjoitustöitä cum laudeosastolla. Mäkinen valmistui filosofian lisensiaatiksi vuonna 1978.

Kalevi Mäkinen on vuodesta 1982 lähtien työskennellyt matemaattisten aineiden opettajana Pernon lukiossa Turussa ja vuodesta 1989 lähtien laajan matematiikan ja fysiikan opettajana rankinglistoilla Suomen kolmen parhaan lukion joukkoon sijoittuvassa Etelä-Tapiolan lukiossa Espoossa, mistä jäi eläkkeelle vuonna 2008.

Kalevi Mäkisen ensimmäinen teos ”Valtion miehet” (492 s.) on julkaistu vuonna 2012. Sen jatkosodan aikaiset tapahtumat perustuvat Johannes Mäkisen kirjallisiin muistiinpanoihin Mäkisen itsensä ja muiden Ikaalisten miesten värikkäistä ja usein vaarallisistakin kokemuksista rintamalla ja kotilomamatkoilla.

Kalevi Mäkisen toimittama kuvakirja ”Eulaaliasta Helenaan” on kohdistettu ainoastaan Kampin suvun jäsenille.

Kolmas Kalevi Mäkisen teos on fysiikkaan liittyvä tietokirja ”Avaruus-aika”, jossa kirjoittajan kehittämän ajan mallin pohjalta johdetaan yleisen suhteellisuusteorian kaavat ehkä yksinkertaisemmin kuin koskaan. Paljon muutakin on johdettu mahdollisimman helppotajuisesti unohtamatta vakiintuneiden käsitysten esittelyä.

Kirjasta ei ole ilmestynyt lehdistöarvosteluja.

Kirjoita oma arvostelu
Kirjaudu sisään täällä kirjoittaaksesi arvostelun.
Search engine powered by ElasticSuite